Connect2025 De impact van techniek op weg naar 2025

In 2018 is de derde toekomstverkenning voor Nederland en de installatiebranche CONNECT2025 verschenen. CONNECT2025 geeft zicht op de impact van techniek, voor een Nederland op weg naar 2025. De zes thema’s die hierin aan bod komen zijn: ‘De Stad Nederland’, ‘Nul is de norm’, ‘Data als grondstof’, ‘Branche zonder grenzen’, ‘Mensenwerk’ en ‘Nieuwe werkwijzen’. 

Naast de zes thema’s zijn binnen CONNECT2025 vijf actielijnen geïdentificeerd en uitgeschreven. Deze vijf actielijnen zijn de start om in dialoog met partners binnen en buiten de branche de implicaties van CONNECT2025 concreet vorm te geven. De vijf actielijnen zijn: ‘Bewustwording & kennisdeling’, ‘Onderwijs & vaardigheden’, ‘Ontwikkelen & beproeven’, ‘Samenwerken, binnen & buiten’ en ‘Cultuur, identiteit & positionering’.

 

 

Titel voor de quote

Tekst voor de quote komt hier te staan

CONNECT2030

Terry Heemskerk
Vakgroepmanager
Techniek

De partners in CONNECT2025 zijn:

Logo-Techniek-Nederland_RGB-Wit-trans
logo-white-InstallQ
ISSO-150
WijTechniek-transpng-wit-600v2
kien
tvvl
PIT