Circulaire wereld Een serie van transformaties

Thema-circulaire-wereld

Over de grenzen aan groei en over de kansen achter deze ingrijpende uitdaging.

In een circulaire economie staan efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verminderde impact op het milieu gelijktijdig centraal. Dit gebeurt om waarde langer vast te houden en nieuwe waarde toe te voegen aan de eindige stroom van onze natuurlijke hulpbronnen. Circulariteit gaat veel verder dan hergebruik van ‘afval’ en betekent vooral het veel beter afstemmen van materialen-stromen in ketens, tussen bedrijven en bij overheden. Dit vereist dat er niet alleen gekeken wordt naar de eigen nu bekende keten, maar ook naar andere ketens voor synergie. De impact hiervan is groot en leidt tot het opnieuw definiëren van het eigen verdien- en organisatiemodel in relatie tot dat van andere spelers in de keten. De Nederlandse maatschappelijke ambitie is om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben.

De partners zijn:

Logo-Techniek-Nederland_RGB-Wit-trans
ISSO-150
WijTechniek-transpng-wit-600v2
tvvl