CONNECT2030 Incompany training

Maak doordachte keuzes om je bedrijf voor te bereiden en een koers uit te zetten voor de toekomst!

Doel

Wat komt er de komende jaren op ons af en wat betekent dat voor het bedrijf? Met welke uitdagingen gaan we aan de slag? Welke interne onderdelen vragen aandacht?

Welke keuzes moet je maken en hoe betrek je jouw medewerkers?

Deze en andere vragen staan centraal bij de Incompany CONNECT2030 die Techniek Nederland en Wij Techniek hebben ontwikkeld. Een Incompany waarin zowel de inhoud van de toekomstverkenning CONNECT2030 centraal staat als jouw eigen organisatie met jouw persoonlijke strategie, vragen en uitdagingen. Met de Incompany training word je in staat gesteld om doordachte keuzes te maken om je bedrijf voor te bereiden en koers uit te zetten voor de toekomst. Dit onder begeleiding van mensen die helemaal thuis zijn in CONNECT2030 en in het begeleiden van bedrijven met dit soort trajecten.

Doelgroep

 • Deelname is met een dwarsdoorsnede van medewerkers uit het bedrijf en niet beperkt tot alleen directie of MT. Denk daarbij aan ongeveer 6 tot 12 personen. Dit wordt tijdens de intake besproken.
 • Van alle personen die meedoen aan de Incompany wordt een actieve inbreng gevraagd. Het slagen van een Incompany is daarvan afhankelijk. Ook dit wordt tijdens de intake besproken;

Wat gaan we doen?

In 6 dagdelen helpen we je om samen met een aantal collega’s aan de slag te gaan om je eigen bedrijfsplan te maken of bij te werken, inclusief het benoemen van actielijnen en de nodige ontwikkelingstrajecten. Hiermee ben je in staat het bedrijf toekomstbehendiger te maken en in te spelen op behoeftes uit de markt.

De Incompany bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kickoff.
 • Doel en koers van de organisatie bespreken.
 • Relevante kansen en bedreigingen verzamelen uit de thema’s van CONNECT2030.
 • De huidige organisatie doornemen en de sterke en zwakkere onderdelen verzamelen.
 • Gegevens samenbrengen, confronteren, conclusies trekken en lange termijndoelen bepalen.
 • Lange termijndoelen omzetten naar acties.

Wat levert het je op? 

 • Inzichten in de wereld van 2030.
 • Draagvlak voor strategische keuzes.
 • Inspirerende gesprekken met elkaar tijdens de bijeenkomsten.
 • Input voor de verdere uitwerking van een bedrijfsplan, waarmee je als organisatie aan de slag kan.

Duur

 • De Incompany duurt altijd 6 dagdelen.
 • De doorlooptijd van deze Incompany wordt gesteld op 12 tot 16 weken. Dat betekent dat de 6 bijeenkomsten in die periode van tijd worden gepland.
 • Data wordt in overleg met de begeleider vastgesteld.
 • Denk je meer bijeenkomsten nodig te hebben dan het reguliere aanbod? Dat kan uiteraard besproken worden met de begeleider van de Incompany. Extra bijeenkomsten of aanvullende dienstverlening vallen echter buiten het aanbod van 6 dagdelen. Dat betekent dat je hiervoor met de begeleider aparte afspraken moet maken.

Locatie

 • De Incompany is altijd op locatie bij het eigen bedrijf.

Kosten

 • De kosten per Incompany bedragen € 6.500,- exclusief btw en inclusief benodigde materialen zoals de CONNECT2030-rapporten.
 • De eerste 25 bedrijven ontvangen een tegemoetkoming van maximaal 40% op de kosten (30% vanuit Wij Techniek en 10% vanuit Techniek Nederland). Dit aanbod geldt alleen in 2024. Let op:
  • Ben je lid van Techniek Nederland én val je onder de werkingssfeer (CAO), dan krijg je 40% korting.
  • Ben je lid van Techniek Nederland, maar val je niet onder de werkingssfeer (CAO), dan krijg je 10% korting.
  • Ben je geen lid van Techniek Nederland, maar val je wel onder de werkingssfeer (CAO), dan krijg je 30% korting.
 • De korting wordt gegeven over de kostprijs van de training. Overige kosten, zoals onder meer lunch of huur ruimtes, vallen niet onder de kostprijs.
 • Facturatie verloopt via Techniek Nederland.

Aanmelden

 • Aanmeldingen verlopen via Techniek Nederland. Stuur hiervoor een mail naar Terry Heemskerk: t.heemskerk@technieknederland.nl. Hij neemt daarna contact met je op.
 • Er is altijd een intake vóór start van de Incompany. Deze intake wordt gedaan door de begeleider.