‘De kansen zijn enorm. Maar hoe gaan we het organiseren?’

Rapport-1600x900

Gisteren verscheen CONNECT2030. Jacques van der Krogt, voorzitter van de Commissie Innovatie van Techniek Nederland, is een van de drijvende krachten achter de toekomstverkenning. In een interview met Cobouw vertelt Jacques waarom CONNECT2030 juist op dit moment relevant is: ‘De Nederlandse samenleving staat aan de vooravond van enorme transities. Bij vrijwel alles speelt techniek een doorslaggevende rol.’

Toekomstbehendigheid

De samenleving doet de komende jaren meer dan ooit een beroep op de innovatiekracht en de creativiteit van de technieksector. Dat beeld komt naar voren uit CONNECT2030. Dat biedt kansen, maar om die te benutten moet er heel wat gebeuren. Volgens Jacques van der Krogt roepen de inzichten in CONNECT2030 vooral de vraag op hoe we in de praktijk omgaan met de talloze uitdagingen. ‘Hoe organiseren we de digitalisering? Hoe organiseren we dat personeel zich blijft ontwikkelen? Hoe organiseren we het werk dat op ons afkomt?’ Net als CONNECT2030 vat Jacques het antwoord samen in één woord: toekomstbehendigheid.

Agenderen en inspireren

Met CONNECT2030, wil de technieksector een leidraad en inspiratie bieden voor ondernemers en politici, het onderwijsveld en de wetenschap. ‘Agenderen en inspireren’, noemt Jacques van der Krogt dat. Hij benadrukt dat het rapport niet alleen voor de technieksector van belang is, maar ook voor andere bedrijfstakken én voor de overheid. ‘We gaan graag in gesprek met stakeholders en partners. De uitdagingen oppakken en organiseren is iets dat we sámen moeten doen. We leven nu eenmaal niet op een eiland.’

Volledig interview in Cobouw met Jacques van der Krogt