Kennis- en ontwikkelagenda

Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL vormen samen de kern van de technieksector. Gezamenlijk geven wij vorm en inhoud aan de kennis- en ontwikkelagenda van de sector, mede op basis van de gezamenlijke toekomstverkenningen CONNECT2030, SCENARIO2040 en CONNECT2025.

Een uitwerking daarvan is de inventarisatie van kennisbehoeftes die aanleiding zijn voor sector en onderwijsveld om opleidingen/cursussen op in te richten of voor op te zetten. De Innovatie Analyse technieksector 2023 is in januari 2024 afgerond en kan je hier downloaden.

Innovatie Analyse technieksector in het kort uitgelegd:

  • Het doel van deze Innovatie Analyse technieksector is het inzicht geven in de huidige en opkomende technologieën, de relatie tussen technologieën en soft skills, het huidige bijscholingsaanbod en de match hiertussen.
  • Voor dit onderzoek is vooral de termijn waarop geïnvesteerd moet worden een belangrijk criterium. Door een combinatie te maken van innovatie-rijpheid, verwachte ontwikkelingssnelheid en de beschikbare bijscholing kunnen er uitspraken gedaan worden voor ontwikkeling van bijscholing op korte, middellange en lange termijn. De termijnen waarbinnen geïnvesteerd moet worden in bijscholing zijn gedefinieerd in drie categorieën: korte termijn van 0 tot 1 jaar; middellange termijn van 1 tot 3 jaar; lange termijn van 3 tot 5 jaar.
  • Het resultaat is een overzicht met technologieën / onderwerpen waarvoor geldt dat binnen een bepaalde termijn voldoende bijscholingsaanbod ontwikkeld moet zijn om kennisgaps in de (nabije) toekomst te voorkomen.
  • Dit leidt tot een agenda en prioritering voor ontwikkeling van bijscholing, met aangescherpte programmering op de middellange en lange termijn.

Daarnaast zijn we bezig met tal van andere zaken. Daarover later meer!

 

.