25 jan 2023

CONNECT2030 in één oogopslag

Inspiratieplaat-CONNECT2030-plaatje

Met de overzichtsplaat CONNECT2030 presenteren we in één beeld alle thema’s van CONNECT2030. Het overkoepelende thema TOEKOMSTBEHENDIGHEID wordt gesymboliseerd als sleutel tot succes in het omgaan met de trends en ontwikkelingen binnen de vijf andere thema’s van CONNECT2030.

De toekomstbehendigheid die CONNECT2030 schetst, vraagt om een veel meer inclusieve en integrale aanpak. Echt duurzaam, in nieuwe vormen van samenwerking en verbinding, en met een andere kijk op opbrengsten en kosten. Wat CONNECT2030 ons leert is dat anders kijken, anders denken en anders doen noodzakelijk is.

Grote thema’s beïnvloeden elkaar

De drie thema’s OVERAL EN ALTIJD ENERGIE; GEZOND, SCHOON EN VEILIG en CIRCULAIRE WERELD kunnen worden beschouwd als onze grootste maatschappelijke opdrachten van dit moment. De thema’s VOLWASSEN DIGITALISERING en HUMAN CAPITAL zijn cruciaal als basis voor een toekomstbehendige bedrijfsvoering binnen de technieksector. De vijf thema’s staan niet los van elkaar, maar hebben onderling juist allerlei verbanden en beïnvloeden elkaar daardoor. De juiste afstemming vinden tussen de thema’s is dan één van de grote uitdagingen op weg naar 2030.

Actiethema’s als leidraad

Rondom deze kern van CONNECT2030 draaien de zeven actiethema’s die tijdens het onderzoek zijn opgehaald. Daarbij zijn onder meer het onderwijs, kennisinstellingen, opdrachtgevers, financiële instellingen, aanpalende branches, overheden en toeleveranciers betrokken. De actiethema’s vormen een leidraad die de technieksector en haar omgeving helpt om richting te geven aan de toekomst en om voorbereidingen te treffen voor 2030. Hoewel de thema’s verschillen in belang en urgentie, zijn ze alle zeven relevant en zullen – waar mogelijk in samenhang – moeten worden opgepakt.