27 nov 2021

Uitnodiging webinar CONNECT2030 op 4 november

Connect-2025---2030

Techniek Nederland, Wij Techniek, TVVL en ISSO nodigen hun achterban en medewerkers uit om tijdens dit webinar mee te doen met het onderzoek CONNECT2030 en mee te praten over de eerste resultaten die uit het lopende onderzoek naar voren lijken te komen.

Welke rol speelt de sector techniek in de maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen voor 2030 in Nederland? Hoe verandert onze samenleving, wat worden de dominante trends en ontwikkelingen en wat betekenen die in brede zin voor de sector techniek? Met de toekomstverkenning CONNECT2030 doen Techniek Nederland, Wij Techniek, TVVL en ISSO hier samen onderzoek naar.

Op donderdag 4 november 2021 van 15.00-17.00 uur organiseren de vier initiatiefnemers een inspirerend en interactief webinar voor de brede achterban over CONNECT2030.   

Onder leiding van Jacques van der Krogt, voorzitter Commissie Innovatie van Techniek Nederland, en met medewerking van Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland, presenteert René Vogels (Panteia en TNO) de eerste resultaten van de toekomstverkenning. Dit doen we op een interactieve manier door stellingen te poneren en u als deelnemer de gelegenheid te geven daarop te reageren. De indrukken, gevoelens, tips en tops die we van u als stakeholders, bedrijven en professionals van de branche tijdens deze bijeenkomst ontvangen, nemen we mee in het verdere verloop van het onderzoek. Het eindrapport van CONNECT2030 wordt medio juni 2022 verwacht.

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld!

Aanmelden

U kunt kosteloos deelnemen aan het webinar ‘CONNECT2030 – waar staan we en wat is uw mening’ op 4 november 2021 van 15.00 tot 17.00. Aanmelden webinar