SCENARIO2040 Overzichtsplaat: wat is uw scenario voor 2040?

SCENARIO2040 is primair gericht op maatschappelijke, branche overstijgende vraagstukken, zekerheden en onzekerheden waarbij wordt ingezoomd op de rol van de technische sector ten behoeve van mens en maatschappij. Met de overzichtsplaat SCENARIO2040 geven wij u een toegankelijk overzicht, makkelijk en goed te gebruiken naast het rapport. Zo kan de overzichtsplaat worden gebruikt als kompas om bij te sturen in de uitvoering van het strategische beleid van de sector.

Op de overzichtsplaat worden aan de hand van zeven vraagstukken twee extreme scenario’s in beeld gebracht, die ook terug te vinden zijn in het rapport op pagina 34. Nederland staat hierin centraal omdat wij leven in een internationale samenleving met veel ontwikkelingen die naar Nederland komen en waar rekening mee gehouden moet worden. Maar ook omdat Nederland zich vaak bevindt in de kopgroep van internationale ontwikkelingen. Hoe dan ook: volgend of leidend – vrijwel alle ontwikkelingen hebben een grote internationale betekenis.

Dit overzicht is een aanvulling op het rapport SCENARIO2040 en dient als praatplaat tijdens discussies over welk scenario voor u aan de orde is, als overzicht tijdens presentaties, als richting gevend of als snelle herinnering aan hoe die 2 scenario’s er ook al weer uit zien. De visualisatie van de twee extreme scenario’s biedt tevens een overzicht van de essentie per scenario. De overzichtsplaat is niet bedoeld of geschikt als vervanger van het volledige rapport.

De partners zijn:

Logo-Techniek-Nederland_RGB-Wit-trans
ISSO-150
WijTechniek-transpng-wit-600v2
tvvl