Techathon '23 De challenge

Ontwerp voor een kavel in het Keilekwartier in M4H Rotterdam (Merwe-Vierhavens) een toekomstgericht werk-woonconcept dat toekomstbehendig is en dat voldoet aan strenge eisen op het gebied van aanpasbaarheid, geluid, energie-efficiëntie, binnenklimaat, mobiliteit, klimaatbestendigheid en circulariteit. Het gebouw moet een positieve waardeontwikkeling kennen, rekening houdend met de dynamische omgeving, transformeerbaar, geoptimaliseerd in beheer en onderhoud en flexibiliteit in de tijd. 

Vlog van de opdracht

Benieuwd naar de wijk en de opdracht van de Techathon? Onze vlogger Romy neemt je mee, samen met Lisette van de gemeente Rotterdam! Bekijk hieronder de vlog:

Achtergrond

Als havenstad staat Rotterdam voor een immense uitdaging. Niet alleen op het gebied van circulariteit, energietransitie en digitalisering, maar ook wat betreft werk, wonen en inkomen. Daarom bundelen de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam hun krachten bij de ontwikkeling van M4H: van oud haven- en industriegebied naar een proeftuin en etalage voor de havenstad van de toekomst.

Uitdaging

We dagen je uit om met je team creatieve concepten te bedenken voor de realisatie van een kavel in het deelgebied Keilekwartier, in M4H. Jullie voorstel bevat oplossingen voor een werk-woonvoorziening dat veel ruimte biedt aan bewoners & creatieve en innovatieve maakbedrijven. De combinatie van een maakomgeving en een woonmilieu kent forse uitdagingen; het programma is dan ook ambitieus en deels tegenstrijdig.

Welke keuzes maken jullie en hoe gaan de gebruikers op een fijne manier gebruik maken van voorzieningen in het gebouw, de omgeving van het Keilekwartier en de stad?  Hoe verandert jullie concept mee met de dynamiek van de omgeving? En hoe draagt het concept bij aan de grote maatschappelijk transities op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie?

In het informatieboekje voor de deelnemers vind je alle informatie over de opdracht, achtergrond en het verloop van de dag.

Fotograaf: Jan van der Ploeg