Challenge Techathon '24

De challenge: Ontwikkel een toekomstbehendige en innovatieve visie voor het Intechnium-gebouw en het omliggende terrein in Woerden, gericht op het jaar 2030. Deze visie moet inspelen op de behoeften van diverse gebruikersgroepen en de uitdagingen van vandaag en morgen aanpakken.

Het Intechnium gebouw

Het Intechnium-gebouw in Woerden is een iconisch bedrijfsverzamelgebouw waar meer dan 20 verschillende organisaties zijn gevestigd. Denk aan bedrijven met kantoorvoorzieningen, een restaurant met evenementenzalen, een kinderdagverblijf, een fitnesscentrum en een fietsenwinkel met werkplaats.

De eigenaar van het gebouw wil samen met de gebruikers en onderhoudspartijen een inspirerende en innovatieve visie voor 2030 krijgen. Het doel is om zowel bestaande knelpunten als toekomstige uitdagingen aan te pakken, zodat het gebouw toekomstbehendig is en daarmee klaar voor de toekomst.

Wat zijn de uitdagingen?

Het Intechnium-gebouw en het omliggende terrein bieden veel mogelijkheden om logistieke, facilitaire en technische uitdagingen aan te pakken. Denk aan toegangscontrole, beveiliging, veiligheid en comfort op maat, maar ook aan uitstraling, exploiteerbaarheid, flexibiliteit en een gezond en duurzaam binnenklimaat.

Kenmerkend voor dit type bedrijfsverzamelgebouwen is dat deze door de tijd heen voor verschillende doelen en organisaties is aangepast. Ook voor de toekomst heeft iedere gebruiker van het gebouw zijn eigen ideeën over wat er voor zijn of haar organisatie nodig is – en deze kunnen uiteraard nogal verschillen van elkaar. De uiteenlopende doelstellingen en stakeholders vragen om transitieregisseurs; geen oplossing voor één partij, maar voor alle partijen.

Wat verwachten we van jou?

1. Analyseer de huidige situatie:

  • Inventariseer de bestaande knelpunten en uitdagingen van het Intechnium-gebouw.
  • Bestudeer de verschillende gebruikersgroepen en hun specifieke behoeften.

2. Ontwikkel een toekomstvisie:

  • Creëer een inspirerende , innovatieve en toekomstgerichte visie voor 2030.
  • Denk na over de rol van technologieën zoals AI en robots en hoe deze bij kunnen dragen aan de functionaliteit en exploitatie van het gebouw.
  • Houd rekening met aspecten zoals toegangscontrole, beveiliging, veiligheid, comfort, uitstraling, exploiteerbaarheid, flexibiliteit en een gezond en duurzaam binnenklimaat.

3. Maak concrete voorstellen:

  • Vertaal jouw integrale visie in concrete, haalbare en uitlegbare voorstellen.
  • Zorg dat jouw voorstellen oplossingen bieden die voor alle betrokken partijen werken, niet alleen voor één specifieke groep.