Techathon '22 De opdracht

De vraagstelling luidt als volgt

Hoe kan de gemeente Amersfoort de wijk Hoefkwartier transformeren van een kantorengebied met een vrij functionele inrichting, naar een gebied met een 21ste-eeuws prettig woon- en leefklimaat? Welke visie kan hiervoor worden ontwikkeld die meerdere uitdagingen combineert, aanpakt en oplost? Hoe kan hierin - naast de lokale opgaven - rekening gehouden worden met grotere, Europese of Nationale, plannen, richtlijnen, verplichtingen op thema’s als Klimaatadaptatie, Circulariteit, Energie, Mobiliteit & Transport, Ruimtelijke kwaliteit & Leefbaarheid, Veiligheid & Gezondheid, Digitalisering en Biodiversiteit & Natuur?

Vlog van de opdracht

Benieuwd naar de wijk en de opdracht van de Techathon? Onze vlogger Joshua neemt je mee, samen met Jesper van de gemeente Amersfoort! Bekijk hieronder de vlog: www.tnl.nu/tech22opdracht

Achtergrond

De gemeente Amersfoort is bezig met de transformatie van het Hoefkwartier. Het doel is om de grotendeels leegstaande kantorenwijk te transformeren tot een aantrekkelijke omgeving voor alle mogelijke maatschappelijke doelgroepen. Het gebied dient een gemengde nieuwe stadswijk te worden waarin gewoond, gewerkt en geleerd kan worden. Het aandeel ‘werken’ in het gebied zal afnemen maar blijft van belang. De combinatie met leren blijft zowel levendigheid bieden als de link met het bedrijfsleven. Er ontstaat een mix van bestaande bouw, getransformeerde kantoren en nieuwbouw. De buitenruimte, zowel publiek als privaat, moet veel meer een aantrekkelijk verblijfsgebied worden met gebruikswaarde. Een openbare ruimte met goede verblijfskwaliteit, functiemenging en een mix van nieuwbouw en bestaand.

De infrastructuur en de openbare voorzieningen die hiervoor nodig zijn, lopen uiteen en biedt kansen voor integratie met andere doelen die in dit gebied spelen.

Gezamenlijk(e) Waardebehoud & -ontwikkeling

In essentie moet het Hoefkwartier een gebiedstransformatie doorlopen die partijen waarde biedt en waarde blijft behouden. Doordat we mogelijkheden creëren voor nieuwe businessmodellen rondom sloop, hergebruik, mobiliteit en energie verleiden we vastgoedeigenaren tot toekomstbestendige investeringen. Circulaire proposities dragen bij aan het waardebehoud en de wijk wordt door de ontwikkeling naar verwachting meer waard.

Informatieboekje

De deelnemers aan de Techathon hebben een boekje ontvangen met daarin alle informatie over de Techathon ’22. Klik om deze te openen. Download

Informatieboekje-Techathon-600x