Nu beschikbaar! Incompany training CONNECT2030

492528693-wereldbol-1600x900

Met deze nieuwe Incompany training word je onder deskundige begeleiding in staat gesteld om doordachte keuzes te maken om je bedrijf voor te bereiden en koers uit te zetten voor de toekomst. De eerste 25 deelnemende bedrijven ontvangen tot 40% korting, dus meld je snel aan!

Wat komt er de komende jaren op ons af en wat betekent dat voor het bedrijf? Met welke uitdagingen gaan we aan de slag? Welke interne onderdelen vragen aandacht? Welke keuzes moet je maken en hoe betrek je jouw medewerkers? Deze en andere vragen staan centraal bij de Incompany CONNECT2030 die Techniek Nederland en Wij Techniek hebben ontwikkeld. Een Incompany waarin zowel de inhoud van de toekomstverkenning CONNECT2030 centraal staat als jouw eigen organisatie met jouw persoonlijke strategie, vragen en uitdagingen.

In 6 dagdelen ga je samen met een aantal collega’s aan de slag om je eigen bedrijfsplan te maken of bij te werken, inclusief het benoemen van actielijnen en de nodige ontwikkelingstrajecten. Hiermee ben je in staat het bedrijf toekomstbehendiger te maken en in te spelen op behoeftes uit de markt.

Techniek Nederland en Wij Techniek vinden het enorm belangrijk dat bedrijven de mogelijkheid krijgen deze stappen te zetten en de toegevoegde waarde van CONNECT2030 echt te benutten. Natuurlijk vergt een dergelijk traject een behoorlijke inspanning in tijd en geld. Maar het belang is groot en daarom hebben we voor de eerste 25 deelnemende bedrijven een tegemoetkoming beschikbaar van maximaal 40% van de directe kosten.

In het kort

  • De Incompany duurt altijd 6 dagdelen.
  • Data wordt in overleg met de begeleider vastgesteld.
  • Deelname is met een dwarsdoorsnede van medewerkers uit het bedrijf en niet beperkt tot alleen directie of MT. Denk daarbij aan ongeveer 6 tot 12 personen.
  • Van alle personen die meedoen aan de Incompany wordt een actieve inbreng gevraagd.
  • De kosten per Incompany bedragen € 6.500,- exclusief btw en inclusief benodigde materialen zoals de CONNECT2030-rapporten.
  • De eerste 25 bedrijven ontvangen een tegemoetkoming van maximaal 40% op de kosten (30% vanuit Wij Techniek en 10% vanuit Techniek Nederland). Let wel op: dit aanbod geldt alleen in 2024, lees meer over de voorwaarden. Overige kosten, zoals onder meer lunch of huur ruimtes, vallen niet onder de kostprijs.

Meer informatie en aanmelden